Kennis over bestuivers in Nederland. Wordt de bestaande kennis over bestuivende insecten gevonden door de mensen die het nodig hebben?

Kennis over bestuivers in Nederland

Sinds 2018 werkt het Ministerie van LNV met een aanzienlijk aantal maatschappelijke partners samen binnen de Nationale Bijenstrategie, met als doel dat bestuivers en hun bestuivingsdiensten in Nederland in het jaar 2030 duurzaa1n behouden en bevorderd moeten zijn.

De door de Bijenstrategiepartners ontwikkelde "Theory of Change" noemt kennisontwikkeling en kennisdeling als essentiële delen van de strategie om te garanderen dat de verschillende betrokken personen en organisaties maatregelen kunnen treffen die ook daadwerkelijk doeltreffend en efficiënt zijn.

De beschikbare kennis over bestuivende insecten blijkt niet door iedereen even eenvoudig gevonden te kunnen worden. Dit rapport reikt oplossingen aan hoe dit beter zou kunnen.

Het rapport is gratis te downloaden van https://doi.org/10.18174/650821

Villing, N., M. Schoonman & A. de Groot 2024
Kennis over bestuivers in Nederland. Wordt de bestaande kennis over bestuivende insecten gevonden door de mensen die het nodig hebben?
Rapport / Wageningen Environmental Research 3322. Wageningen Environmental Research
https://research.wur.nl/en/publications/kennis-over-bestuivers-in-nederland-wordt-de-bestaande-kennis-ove

Publicado el mayo 23, 2024 06:46 TARDE por optilete optilete

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.