Archivos de diario de mayo 2024

16 de mayo de 2024

17 de mayo de 2024

Merlin Bird ID app with microphone

https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,494093.msg2573142.html#new

Podcasts over Merlin

Nerdland april 2023 - Lieven Scheire, 16;28 - App Merlin, vogelidentificatie
Opgenomen op 27/03/2023 in Lievens tuinhuis.
https://soundcloud.com/lieven-scheire/nerdland-maandoverzicht-april-2023#t=00:16:13
https://www.popsci.com/technology/cornell-merlin-app-bird-id/

Shazam voor vogels
Elke dinsdag komt Lieven Scheire langs met één opvallend wetenschappelijk wist-je-datje! Deze week: Shazam voor vogels.
Published Apr 18, 2023, 7:47 AM
Begint na 2:00 minuten
https://omny.fm/shows/nerdland-weekoverzicht/shazam-voor-vogels

https://project-merlin.eu/podcasts.html

Publicado el mayo 17, 2024 06:29 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

23 de mayo de 2024

Kennis over bestuivers in Nederland. Wordt de bestaande kennis over bestuivende insecten gevonden door de mensen die het nodig hebben?

Kennis over bestuivers in Nederland

Sinds 2018 werkt het Ministerie van LNV met een aanzienlijk aantal maatschappelijke partners samen binnen de Nationale Bijenstrategie, met als doel dat bestuivers en hun bestuivingsdiensten in Nederland in het jaar 2030 duurzaa1n behouden en bevorderd moeten zijn.

De door de Bijenstrategiepartners ontwikkelde "Theory of Change" noemt kennisontwikkeling en kennisdeling als essentiële delen van de strategie om te garanderen dat de verschillende betrokken personen en organisaties maatregelen kunnen treffen die ook daadwerkelijk doeltreffend en efficiënt zijn.

De beschikbare kennis over bestuivende insecten blijkt niet door iedereen even eenvoudig gevonden te kunnen worden. Dit rapport reikt oplossingen aan hoe dit beter zou kunnen.

Het rapport is gratis te downloaden van https://doi.org/10.18174/650821

Villing, N., M. Schoonman & A. de Groot 2024
Kennis over bestuivers in Nederland. Wordt de bestaande kennis over bestuivende insecten gevonden door de mensen die het nodig hebben?
Rapport / Wageningen Environmental Research 3322. Wageningen Environmental Research
https://research.wur.nl/en/publications/kennis-over-bestuivers-in-nederland-wordt-de-bestaande-kennis-ove

Publicado el mayo 23, 2024 06:46 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

27 de mayo de 2024

Vlinderontdekkingstocht Houten

Rotary Club Houten-Castellum viert in het clubjaar 2023/2024 haar vierde lustrum. Om dit luister bij te zetten, heeft de club een plan bedacht om in Houten een educatieve route uit te zetten over Nederlandse vlinders, aan de hand van beelden en informatie. Houten heeft immers vanouds een verbinding met vlinders (vlinderstad, vlinderloop). De op de tegels afgebeelde vlinders komen alle in Houten voor. De ontdekkingstocht wordt gemarkeerd door 20 tegels. Per stoeptegel kan de deelnemer een QR-code scannen met een afbeelding van één bepaalde vlinder. De QR-code verwijst naar een website (begin juni in de lucht) waar informatie over de desbetreffende vlinder te lezen is. De ontdekkingstocht is leuk om – al of niet in delen – lopend of met de fiets af te leggen. De deelnemers doen daarbij kennis op over vlinders die in Houten en omgeving te zien zijn. Met het project wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het genieten van het buiten zijn en de kennis over en waardering voor vlinders in het bijzonder en biodiversiteit in het algemeen.

RCHC heeft deze ontdekkingstocht ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Houten en de Vlinderstichting.

Publicado el mayo 27, 2024 12:31 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

28 de mayo de 2024

Pootafdrukken van Wolf en Hond: Het Verschil

Regelmatig krijgen we bij Weylin Tracking een foto doorgestuurd met de vraag of een pootafdruk van een wolf of een hond is. In dit artikel ga ik dieper in op de verschillen tussen de twee. En leg ik tevens uit waarom het van een foto met een enkele prent (ook wel pootafdruk genoemd) eigenlijk niet mogelijk is om met zekerheid te kunnen zeggen of die achter gelaten is door een hond of een wolf.

Voor je verder leest en alles leert over het verschil tussen de twee: als je de kennis uit dit artikel wilt delen, geef dan de link naar dit artikel in plaats van een enkele afbeelding eruit te nemen. ;-)

https://www.diersporengids.nl/het-verschil-tussen-pootafdrukken-van-wolf-en-hond/

Publicado el mayo 28, 2024 07:01 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Pootafdrukken van Wolf en Hond: Het Verschil

Regelmatig krijgen we bij Weylin Tracking een foto doorgestuurd met de vraag of een pootafdruk van een wolf of een hond is. In dit artikel ga ik dieper in op de verschillen tussen de twee. En leg ik tevens uit waarom het van een foto met een enkele prent (ook wel pootafdruk genoemd) eigenlijk niet mogelijk is om met zekerheid te kunnen zeggen of die achter gelaten is door een hond of een wolf.

Voor je verder leest en alles leert over het verschil tussen de twee: als je de kennis uit dit artikel wilt delen, geef dan de link naar dit artikel in plaats van een enkele afbeelding eruit te nemen. ;-)

https://www.diersporengids.nl/het-verschil-tussen-pootafdrukken-van-wolf-en-hond/

Publicado el mayo 28, 2024 07:02 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario