Bijen en Hommels in de Benlux - linkjes

Wild Pollinator Count is the flagship citizen science event organised by Wild Pollinators Oceania.

We are researchers and educators who are passionate about wild pollinators!

Wild Pollinator Count is an evidence-based independent project focused on citizen science and pollinator conservation. We run it on our own time with no funding.

https://wildpollinatorcount.com/about-us/

Komend weekend vindt de nationale bijen-telling plaats. Opdracht aan cursisten om hieraan mee te doen.
kijk vast op de website voor meer informatie op de website Home - Nationale Bijentelling
Webinar bijen herkennen - YouTube

Webtools hulp voor bestuivers en bloeibogen.
Met de webtool bloeibogen kun je inschatten welke bijensoorten je in jouw tuin kunt verwachten.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27539

Zweefvliegen van Nederland en België, Andre Schulten NJN
https://www.jeugdbondsuitgeverij.nl/product/zweefvliegen-van-nederland-en-belgie

Veldgids bijen voor Nederland en Vlaanderen, Steven Falk, EIS Naturalis
https://www.bestuivers.nl/beheer/artikelen/id/1410/vandaag-verschenen-veldgids-bijen-voor-nederland-en-vlaanderen

Basisgids Wilde Bijen, Pieter van Breugel, KNNV
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/basisgids-wilde-bijen-1.html

Publicado el abril 8, 2021 03:10 TARDE por optilete optilete

Comentarios

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.