Alien Species in Krakow

W trakcie obserwacji prowadzonych na GSV zaobserwowałem 10 miejsc występowania gatunków inwazyjnych z 3 gatunków, w trakcie kontroli terenowej ilość miejsc występowania oraz gatunków okazała się znacznie większa.

Publicado el mayo 21, 2024 12:37 TARDE por xymene_iv xymene_iv

Observaciones

Fotos / Sonidos

Qué

Nogal de Castilla (Juglans regia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:37 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:37 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Parra Virgen (Parthenocissus quinquefolia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:38 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:38 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Solidago (Solidago canadensis)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:38 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:39 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Parra Virgen (Parthenocissus quinquefolia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:39 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:47 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Acacia Falsa (Robinia pseudoacacia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:47 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:48 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:49 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:49 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:50 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:50 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Nogal de Castilla (Juglans regia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:50 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Solidago (Solidago canadensis)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:50 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:51 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Nogal de Castilla (Juglans regia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:51 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Parra Virgen (Parthenocissus quinquefolia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:51 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Negundo (Acer negundo)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:52 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Nogal de Castilla (Juglans regia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:52 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Acacia Falsa (Robinia pseudoacacia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:53 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Solidago (Solidago canadensis)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:53 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Acacia Falsa (Robinia pseudoacacia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:55 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Acacia Falsa (Robinia pseudoacacia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:55 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Acacia Falsa (Robinia pseudoacacia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:56 TARDE CEST

Fotos / Sonidos

Qué

Acacia Falsa (Robinia pseudoacacia)

Observ.

xymene_iv

Fecha

Mayo 21, 2024 a las 12:56 TARDE CEST

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.