19. Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde

Wat is de stand van zaken rond het toekomstige stadsdeel De Suikerzijde? Op dit moment worden alle procedures doorlopen die nodig zijn voor de start van de bouw in deelgebied noord. Het gaat om het voorontwerp bestemmingsplan, de voorontwerp structuurvisie en het milieueffectrapport. De Suikerzijde komt op het suikerfabriekterrein.

Onderdeel van de procedures is ecologisch onderzoek. Daaruit bleek dat voor de geoorde fuut, de meervleermuis en de watervleermuis gebieden nodig zijn, die het verlies van broed- en foerageergebied compenseren. Daarom worden de vloeivelden in het zuidwestelijke deel van dit gebied omgevormd tot een rijk natuurgebied. Er komen onder andere nieuwe bomen en houtopstanden, dat zijn groepjes bomen en/of struiken.

De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Het is de bedoeling om de werkzaamheden begin februari af te ronden, vóórdat het broedseizoen begint. Dat is nodig om begin 2023 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen. Het college van B&W stelt de bovengenoemde documenten naar verwachting half november vast en geeft ze vrij voor inspraak http://boekholtnieuwbouwspecialist.nl.nbonline.nl/blog/de-suikerzijde-groningen/267
Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde(19)

Na bijna een eeuw suikerproductie sloot de fabriek van de Suikerunie in
Groningen, pal naast de westelijke ringweg, in 2008 haar poorten. De fabriek
werd in de jaren daarna grotendeels gesloopt. Er bleef een bedrijfsterrein van
ongeveer 125 hectare over, dat uit vier delen bestaat:

 1. De voormalige locatie van de fabrieksgebouwen aan de oostkant. Daarvan staan alleen de oude fabriekspijp, het zeefgebouw en de werkplaats
  nog overeind. De verharding en de fundamenten zijn nog wel aanwezig.

 2. Het terrein van de pulpbrokjes aan de noordzijde van het Hoendiep. Hier
  zijn de loodsen gesloopt, maar is de verharding nog aanwezig.

 3. De noordelijke vloeivelden: slibbassins omringd door dijkjes. Hier werd
  de bietenpulp uitgespoeld.

 4. De zuidelijke vloeivelden: slibbassins en opslag van tarra

EELD ROEG SUI 19. Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
WEST SUI 18. Beeldherkenning bij iNaturalist en Wildcamera's Citizen Science Snapshot
iNaturalist gebruikt beeldherkenning en bracht elk kwartaal een nieuw
https://www.inaturalist.org/projects/groningen-deheld-westpark/journal/42577-14-15-fotoherkenning-paddenstoelen-een-vloek-of-een-zegen
14.15. Fotoherkenning-paddenstoelen-een-vloek-of-een-zegen pyinaturalist
WEST EELD ROEG SUI 16. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
WEST EELD ROEG SUI 15. FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions
WEST ROEG SUI 14. Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen
SUI ROEG 13. Dodaars in Westpark, Roege Bos en Reitdiep
WEST EELD SUI 11. Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist
ELD SUI ROEG iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. De Identotron (13)
ELD SUI ROEG WEST Dierentuin Emmen gaat Apen brengen in het Westpark aldus van de Bospoort(09)
WEST EELD In “Suggest an ID” balk kun je ook delen van namen invoeren (20x)
xxxx EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)
WEST xxxx iNaturalist haalt soorten of Encyclopedia of Life, en die komen uit Wikidata(20)
WEST EELD Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
EELD Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
EELD FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions (15)
EELD Populaire groepen op iNaturalist.org zijn Planten en Insecten(08)

Videos, Seminars, Symposia

 1. Ravon
 2. Sovon
 3. Floron
 4. Natuurdag Amsterdam
 5. Pool Event
 6. NIOZ Symposium
 7. Trekvogel Symposium
 8. NMV dagen
 9. KNNV Lezingen
 10. Eis lezingen

Live voorbeschouwing van de Film: "De Otter, een legende keert terug" met filmmaker Hilco Jansma

https://www.npostart.nl/VPWON_1325827

https://www.npostart.nl/VPWON_1325827

https://www.youtube.com/watch?v=iBjMpDywKJc&t=180

Live voorbeschouwing van de Film: "De Otter, een legende keert terug" met filmmaker Hilco Jansma
Unieke beelden tonen hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles is gefilmd in een decor van de prachtige natuur dat Nederland waterland te bieden heeft. Met het groeien van de populatie trekt de otter verder op zoek naar nieuwe territoria. Daarom wordt er op grote schaal in de provincies gewerkt aan hun bescherming, bijvoorbeeld door wegen af te zetten met gaas en te voorzien van faunatunnels. Er is nog een lange weg te gaan in het natuurlijk herstel, maar de otter toont ons het goede spoor

De otter. Een sierlijk, speels maar schuchter waterdier dat zich zelden laat zien en in 1988 in Nederland zelfs helemaal was verdwenen. Visfuiken, slechte waterkwaliteit, verlies van habitat en toenemend verkeer werd de otter fataal. Een legende die alleen nog voortleefde in plaats- en familienamen. Maar de otter is terug en hoe. Na 14 jaar van investeringen in natuurherstel werden de eerste otters uitgezet in Overijssel. De populatie groeit gestaag en verspreidt zich in Nederland. Inmiddels behoort zelfs de stadsgracht van Groningen tot het leefgebied van dit unieke dier, die weer de rol van zoetwaterambassadeur op zich neemt.

Nog niet eerder verscheen er een film over de mysterieuze otter in Nederland. Unieke beelden tonen hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles is gefilmd in een decor van de prachtige natuur dat Nederland waterland te bieden heeft.
Met het groeien van de populatie trekt de otter verder op zoek naar nieuwe territoria. Daarom wordt er op grote schaal in de provincies gewerkt aan hun bescherming, bijvoorbeeld door wegen af te zetten met gaas en te voorzien van faunatunnels. Er is nog een lange weg te gaan in het natuurlijk herstel, maar de otter toont ons het goede spoor.Hij was er al voor gewaarschuwd: het zou zo goed als onmogelijk zijn om de otter goed op beeld te krijgen. Toch ging filmmaker Hilco Jansma de uitdaging aan en nu, drie jaar later, is er de film over het zoogdier in Noord-Nederland.

Daarbij kreeg Jansma hulp van veel kenners, zoals een echte 'otterspotter' en een bioloog die bij zijn woonboot in Groningen steeds een otter zag zwemmen. Door veel langs de Groninger grachten te lopen, kon Jansma het beest uiteindelijk filmen. "In het donker zien mensen de otter niet, maar ik had het voordeel dat ik getipt was", zegt Jansma.

Echte zwervers
"De otter is een heel schuw beestje, die vooral 's nachts leeft", vertelt Jansma. Bovendien: heb je ze één keer gevonden, dan kan het goed zijn dat het dier het andere moment weer verhuisd is. "Otters zijn echte zwervers. Dus wanneer je het op een plek probeert waar het eerder wel lukte, kan het er daarna zomaar leeg zijn. Dan moet je weer op zoek naar nieuwe gebieden. Dat kost ongelooflijk veel tijd."

'Zoetwaterambassadeur'
Maar het verhaal over de otter maakte Jansma niet voor niets. "Ik wil de otter een mooi podium geven", zegt hij. Lange tijd kwam de otter niet meer voor in de natuur van Noord-Nederland. De laatste otter werd in Fryslân overreden. Daarna zou het weer 14 jaar duren voordat het zoogdier weer werd uitgezet. "Er was in die tijd nog veel milieuverontreiniging", zegt Jansma. "Dus de natuur had veel herstel nodig."

Maar dat het schuwe dier inmiddels weer terug is in Noord-Nederland, toont hij in zijn documentaire. Jansma: "Het is de 'zoetwaterambassaudeur' van Nederland. Daar staat het symbool voor."

https://www.mycologen.nl/archief-van-de-nmv/coolia-in-pdf/

today yesterday the day before
1 2 4
5 65 3
5 6 7

Cost May 2019 YTD
Liaison 1.5 82.25
Community liaison 0 1.75
Monitoring & research 13.75 239.5
Sitework 22.5 320.75

 1. Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde

Posted by ahospers ahospers, November 06, 2020 04:02 PM

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments