Mossen rond het MEC. De bryoflora van Park Oudegein en een deel van het IJsselbos te Nieuwegein's Journal

March 16, 2022

291-IVN Insecten NatuurEducatie · iNaturalist Nog zonder Youtube

 1. 25 januari 2022, 19.00-21.00: Insecten onder de loep

  Deze eerste avond staat in het teken van insectenonderzoek.

  • Het werk van EIS
   Roy Kleukers geeft een korte introductie over de huidige activiteiten van EIS Kenniscentrum Insecten.
   Insecten determineren
   Alle mooie apps, websites, boekjes... De beginnend insectenliefhebber weet tegenwoordig niet meer waar te beginnen! Daan Drukker geeft een overzicht van de middelen die beschikbaar zijn om zelf thuis insecten op naam te brengen.

  • Rijke dijken van de Delta
   Tijdens dit project is gebleken dat op sommige dijken een unieke en gespecialiseerde gemeenschap van insecten leeft. Linde Slikboer vertelt over het uitgebreide onderzoek naar bijen en andere insecten op dijken.

  • Met z'n allen plantengallen!
   Omdat gallen woekerweefsel van planten zijn, veroorzaakt door een meestal dierlijke galmaker, verbinden zij zelfs de floristen en faunisten. En zelfs paddenstoelen-liefhebbers komen aan hun trekken met enkele schimmelgallen! Matthijs Courbois vertelt over dit citizen science project waarbij we in heel Nederland naar buiten gaan op zoek naar plantengallen.

 2. 1 februari 2022, 19.00-21.00: Alle insecten tellen mee

  Betere methoden om insecten te tellen zijn hard nodig gezien de recente constateringen dat de insectenstand enorm is afgenomen de afgelopen decennia, met alle gevolgen van dien in ecosystemen. Automatische insectencamera's bieden een nieuwe methode voor insectenonderzoek. Tijdens deze avond vertellen de ontwikkelaars, onderzoekers en deelnemers over deze methode.

  Programma:

  • DIOPSIS 2.0: de nieuwe insectencamera (Stephan Peterse, Faunabit)
  • Automatische beeldherkenning wordt steeds beter (Laurens Hogeweg, Naturalis/Intel)
  • Insecten meten in provinciaal beleid (Marion Pross, Provincie Zeeland)
  • Het bepalen van de staat van de Nederlandse insectenfauna met camera's (Theo Zeegers, EIS)
  • Eerste resultaten van de metingen (Eelke Jongejans, Radbout Universiteit)
   Ervaringen met het gebruik van de camera's vanuit het hele land (o.a. Ooijpolder, Hortus Leiden en een boerenerf)

 3. 3 februari 2022, 19.00-21.00: Zelf aan de slag voor insecten

  Tijdens de laatste avond leer je wat jij zelf kunt doen als je aan de slag wilt voor, of met insecten.

  • De Vriendelijke Tuin - IVN Natuureducatie
   Een tuin is er natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor onze natuurvrienden. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat tuinen natuurvriendelijker worden. Dat is goed voor plant en dier, maar ook voor de mensen in de buurt. De omgeving wordt er mooier, gezonder en fijner van. En met kleine aanpassingen kun je al een groot verschil maken! Tonja van Gorp van IVN verteld je wat jij zelf kunt doen met de tuinkaarten van De Vriendelijke Tuin.

  • Onder het maaiveld - IVN Natuureducatie
   Een rijk bodemleven is essentieel voor alles wat zich boven de grond bevindt: planten, vogels en andere dieren - en de mens. Op het platteland maar ook in de stad. Want een gezonde bodem houdt water vast (voorkomt dus wateroverlast), slaat koolstof op (klimaat), zorgt voor natuurlijke plaagbestrijding (minder pesticiden), natuurlijke waterzuivering (drinkwatervoorziening) en voor een mooie omgeving. Sjoerd Luiten van IVN verteld over het project.

  • De Nederlandse insectenordes
   In deze lezing leert insectenkenner Aglaia Bouma je de diversiteit aan insecten van Nederland kennen. Welke diversiteit aan kleuren, vormen en levenswijzen is er te vinden in onze eigen leefomgeving en waarom zijn ze zo interessant?
   Insecten naar je tuin lokken
   Jochem Kühnen heeft een heel bijzondere tuin: honderden soorten insecten vinden er een thuis. Wat leeft er allemaal in deze tuin, en hoe kun je zelf ook zo veel mogelijk kleine beestjes naar je tuin lokken?

Posted on March 16, 2022 04:05 PM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

February 03, 2022

Archeologieplatform - 14C dateringen; oude data, nieuwe inzichten - terugkijken

Archeologieplatform - 14C dateringen; oude data, nieuwe inzichten - terugkijken
Verslag | 15-04-2021

Tijdens dit webinar presenteren vier sprekers uit binnen- en buitenland inzichten en casestudies die de (on)mogelijkheden, voordelen en valkuilen van de 14C-methode behandelen. Tevens is er aandacht voor nieuwe analyse- en interpretatiemethoden, want zowel de 14C-analyse zelf als het gebruik en interpretatie van de resultaten is aan continue ontwikkeling onderhevig. 14C biedt veel meer dan een ouderdom alleen.

Het webinar is online terug te kijken.
https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210415_1

Posted on February 03, 2022 09:40 PM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

iNatResolvePrototype.ipynb

https://colab.research.google.com/drive/19b3rbYpJOXiA8h1OEzJIhJb_IBgn1BA8?usp=sharing

Is this a Yupiter Notebook??
iNatResolvePrototype.ipynb

Posted on February 03, 2022 07:12 PM by optilete optilete | 2 comments | Leave a comment

February 01, 2022

277-Stikstof is een moeilijker voorbeel

 1. ‘Als je de stikstofcrisis kunt oplossen, kun je elk duurzaamheidsprobleem oplossen’

  Leiden heeft nieuwe StikStof Prof Jan Willem Erisman


  Prof Jan Willem Erisman
  @jwerisman
  @UniLeiden
  .https://t.co/QWug15ozZ2
  https://mareonline.nl/wetenschap/het-is-nu-of-nooit-zegt-nieuwe-stikstofprof/
  Video van de oratie Right pointing backhand index https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/Oe9GK84RQ266DiD
  https://t.co/QWug15ozZ2
  Vooral in de buurt van landbouwbedrijven zorgt stikstof namelijk voor problemen. ‘Kunstmest en dierlijke mest bevatten veel stikstof in de vorm van ammoniak. Dat komt in de omgeving terecht en zorgt ervoor dat gewassen sneller gaan groeien. Bramen of brandnetels, die van nature al snel groeien, overwoekeren kwetsbare en zeldzame planten, waardoor de biodiversiteit afneemt. Daarnaast wordt de bodem minder vruchtbaar.’

  ONZICHTBAAR
  Het stikstofprobleem hangt nauw samen met andere duurzaamheidsproblemen. ‘De landbouw heeft op meerdere manieren een grote impact op het milieu. De melkveehouderij stoot bijvoorbeeld veel methaan en lachgas uit, dat zijn broeikasgassen die aan klimaatverandering bijdragen. Daarnaast zorgt kunstmest ervoor dat de waterkwaliteit omlaag gaat. Deze problemen ontstaan allemaal in de landbouw. Door die gezamenlijke bron aan te pakken, los je meerdere problemen op.’

  ‘Duurzaamheidsproblemen hebben allemaal ruwweg dezelfde oorzaak: er komen stoffen in het milieu vrij die daar niet passen en een ongewenst effect hebben. CO2-uitstoot zorgt bijvoorbeeld voor opwarming van de aarde, en dus voor klimaatverandering.’

  ZELF MEEDENKEN
  ‘Stikstof is een moeilijker voorbeeld, omdat het zo onzichtbaar en complex is. Maar we weten intussen waar de uitstoot vandaan komt en met welke maatregelen we die kunnen terugbrengen. Op dezelfde manier kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Oftewel, als je de stikstofproblematiek kunt oplossen, kun je elk duurzaamheidsprobleem oplossen.’

  Daarom boeren eindelijk perspectief krijgen, zegt Erisman. ‘Stel je wil als boer je stal verduurzamen. Dat is een flinke investering die zeker twintig jaar moet meegaan, dan wil je wel zeker zijn van die beslissing. We hebben nu het geld en de doelstellingen om het probleem op te lossen, maar boeren weten niet wat ze moeten doen. Geef ze de tijd om te investeren.’

  Daarnaast willen boeren ook zelf meedenken, heeft hij gemerkt. ‘Je moet ze een doel geven en consequenties eraan verbinden als ze die niet halen. Maar daarbinnen willen ze wel vrijheid krijgen: ze willen niet de oplossing voorgeschreven krijgen, maar zelf met een oplossing komen die voor hen werkt.’

  .https://t.co/QWug15ozZ2
  https://mareonline.nl/wetenschap/het-is-nu-of-nooit-zegt-nieuwe-stikstofprof/
  Video van de oratie Right pointing backhand index https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/Oe9GK84RQ266DiD
  https://t.co/QWug15ozZ2
  Vooral in de buurt van landbouwbedrij

 2. Naturalis Eis Insecten Lezingendag (1/(3))


  Daan Drukker
  Zelf aan de slag met het determineren met soortzoekers? Via deze link kun je alle soortzoekers vinden. Via deze pagina op de EIS-website krijg je een handig overzicht van de soortgroepen insecten en andere ongewervelden waar een soortzoeker beschikbaar voor is. Succes!

  Linde Slikboer
  Linde Slikboer vertelde over binnendijken als waardevol leefgebied voor insecten. Meer informatie en nieuws over het onderzoek naar insecten op dijken is te vinden op www.bestuivers.nl/dijkenproject.

  Matthijs Courbois
  Matthijs vertelde over (het) planten-gallen! Hij deelt graag onderstaande linkjes met jullie:

  Lezingen & Filmpjes
  Digitale excursie: https://www.youtube.com/watch?v=FGFurkIcArs
  JN lezing Plantengallen: https://www.youtube.com/watch?v=FCfqbSgJYvY&t=8s
  Stagepresentatie Annemoon Gallen op Zomereik: https://forum.waarneming.nl/index.php?topic=489809.0

  Links van leuke websites
  Informatie over bijvoorbeeld de levenswijze van plantengallen: http://plantengallen.com
  Een grote verzameling galsoorten: https://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/
  Aanmelden Gallennieuwsbrief: https://forms.gle/yDGbugMPHc35RXdK7
  Het Gallenforum van waarneming.nl: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=81.0

  Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
  Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.

  De volgende lezingen in deze reeks zijn op dinsdag 1 en donderdag 3 februar

 3. Alle Insecten tellen mee Naturalis Eis Insecten Lezingendag (2/(3))

  Karin Verspui was dagvoorzitter van deze tweede lezing in een reeks van drie lezingen in totaal. We waren vanavond met 390 deelnemers online.

  De avond stond in het teken van “Digital Identification Of Photographically Sampled Insect Species: DIOPSIS’’ .
  Op de website www.diopsis.eu kan je alles teruglezen over dit bijzondere, geavanceerde systeem voor automatische herkenning en monitoring van insecten.

  Dank aan iedereen die vanavond online een bijdrage heeft geleverd:
  Marten Schoonman, Naturalis
  Stephan Peterse, Faunabit
  Laurens Hogeweg, Naturalis/Intel
  Marion Pross, Provincie Zeeland,
  Robin Lexmond, Radboud Universiteit
  Arjen van Buuren, Landgoed Velhorst
  Theo Zeegers, EIS Kenniscentrum Insecten
  Eelke Jongejans, Radboud Universiteit
  Michella Ligtelijn, Rijksuniversiteit Groningen
  En via de filmpjes:
  Felix Huisken, Rogier van Vugt, Hortus Botanicus Leiden
  Suzanne van de Straat, Het Zeeuwse Landschap

  Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
  Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.

 4. 'Zelf aan de slag voor insecten' Naturalis Eis Insecten Lezingendag (3/(3))

 5. https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377/4
  Science girl heeft mooie beelden
  https://twitter.com/gunsnrosesgirl3
  https://www.naturalis.nl/wetenschap/arise-nederlandse-soorten-kennen-en-herkennen

  www.diopsis.eu
  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/als-het-op-natuur-aankomt-is-het-geheugen-maar-beperkt-daardoor-missen-beheerders-ontwikkelingen~be05756d/
  https://www.twitch.tv/focusnatura
  Arise-Biodiversity.nl

 6. new Twitch.Player("twitch-embed", {
  channel: "focusnatura"
  });

 7. Insecten onder de loep: Introductie door Roy Kleukers
  25 januari 2022, Organisatie door EIS Kenniscentrum Insecten en IVN Natuureducatie

  Insecten onder de loep: Introductie door Roy Kleukers

 8. Insecten onder de loep: Insecten determineren door Daan Drukker

  Insecten onder de loep: Insecten determineren door Daan Drukker

 9. Rijke dijken door Linde Slikboer.

  Insecten onder de loep: Rijke dijken door Linde Slikboer.

 10. Insecten onder de loep: Plantengallen door Matthijs Courbois

  Insecten onder de loep: Plantengallen door Matthijs Courbois

 11. Insecten onder de loep: hele programma

  Insecten onder de loep: hele programma

 12. Land van Ons
Posted on February 01, 2022 11:19 PM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

January 31, 2022

Natuurlezing: dinsdag 1 februari 2022 Korstmossen onder de loep.

De Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA) organiseert ook de komende tijd op de eerste dinsdag van de maand een lezing. 🤓
Voor de natuurlezing van dinsdag 1 februari 2022 leggen we korstmossen onder de loep.
De lezing is opgebouwd uit 3 à 4 blokken van 10 à 15 minuten. Bij deze lezing, via Zoom, kom je zelf niet in beeld en kun je ook niet meepraten, maar tijdens de blokken kun je via de chatbox wel vragen stellen. Na elk blok beantwoordt Kees (in ongeveer 5 minuten) de vragen van de chat.
Datum: dinsdag 1 februari 2022
Tijd: 20:00-21:00 uur; login om 19:50 uur
Online te volgen: Online te volgen via https://us06web.zoom.us/j/89054785202
Kijk voor meer info op de website: https://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/natuurlezingen

Posted on January 31, 2022 06:52 PM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

January 30, 2022

observation field "Forms gall on"

Voor gallenwaarnemingen zijn verschillende waarnemingsvelden beschikbaar. Het beste kan
observation field "Forms gall on"
worden gebruikt.

Andere velden die mogelijk zijn zijn " Host plant"

https://www.inaturalist.org/projects/european-plant-galler-faunistics

Posted on January 30, 2022 08:27 PM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

January 29, 2022

Judy Shamoun-Baranes - inaugurele rede

Judy Shamoun-Baranes is recent benoemd tot hoogleraar Animal Movement Ecology aan de UvA en heeft zojuist haar inaugurele rede gehouden. Die is hier terug te kijken. Leuk als je geïnteresseerd bent in de huidige stand van zake vwb onderzoek naar vogeltrek (en andere dierlijke verplaatsingen).

Die is [url=https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/a15e99b570d1490087181c7e21229b3f1d]hier[/url] terug te kijken.

Posted on January 29, 2022 08:45 PM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

January 27, 2022

January 26, 2022

Unknown bird sound, any idea?

Something near Utrecht, the Netherlands

https://www.inaturalist.org/observations/105560470

Posted on January 26, 2022 11:50 AM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

January 25, 2022

Bird songs, calls and other bird sounds

In some habitats, to observe directly a bird may be extremly difficult; the identification of a bird relies then on identifing its call.
There are different methods to identify a bird through its song, call, noise, etc:

1) training the ear by listening to the calls and songs of birds properly identified and recorded in audio material (Cd, tape, etc.) that you can reproduce as often as you wish, and then compare the learned and memorized song and sound with that that you hear in the field in situ.

https://www.inaturalist.org/journal/murzillo/61436-bird-songs-calls-and-other-bird-sounds

Posted on January 25, 2022 12:06 AM by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment