Fotogids ZWEEFVLIEGEN Versie 2.0

Bij Versie 2.0
Een kleine discussie op het vliegenforum van www.waarneming.nl was de aanleiding om deze
gids vorm te geven, daarbij gebruik makend van de talloze haarscherpe foto’s van levende vliegen
–overigens niet alleen van Nederlandse, maar uiteindelijk ook van Belgische, Spaanse, Engelse en
zelfs Russische waarnemers/fotografen. Hartelijk dank aan alle fotografen voor het beschikbaar
stellen van hun beeldmateriaal, zonder dat had deze gids geen leven gehad. Ook veel dank aan
de mensen van Waarneming.nl voor het publiceren van deze gids. En niet in de laatste plaats
dank ik Menno Reemer voor het mogen gebruiken van de gegevens uit zijn Veldgids, voor zijn
tips, verbeteringen en aanvullingen.
Mocht je door deze gids geboeid raken en meer willen weten over deze bijzondere insecten dan
is het raadzaam om tenminste (voor een paar euro) de zweefvliegentabel van Aat Barendregt
(2001) aan te schaffen via www.jeugdbondsuitgeverij.nl .
In deze 2e versie is veel veranderd. De gids is interactief gemaakt door Bart van Hoogstraten,
waarvoor dank. De stand van de pagina’s is aangepast aan het beeldschermformaat, wat het
geheel veel compacter maakt. De tabel is verbeterd. Veel foto’s zijn vervangen door betere en de
teksten op de afbeeldingen zijn weggelaten. Dit vraagt iets meer van de gebruiker, maar de foto’s
komen zo wel volledig tot hun recht. Het oog wil immers ook wat. En dat is een belangrijke
functie van deze gids: een beeld geven van de veelvormigheid van zweefvliegen. Laat het dan een
opstap zijn naar het echte werk. Mocht je door deze gids geboeid raken en meer willen weten
over deze bijzondere insecten dan is het raadzaam om tenminste (voor een paar euro) de
zweefvliegentabel van Aat Barendregt (2001) aan te schaffen via www.jeugdbondsuitgeverij.nl .
In deze gids is de naamgeving van ‘De Nederlandse Zweefvliegen’ (Nederlandse fauna 8, 2009)
aangehouden, een enkele uitzondering daargelaten. Zo is bijvoorbeeld Olbiosyrphus inmiddels
verhuisd naar het genus Xanthogramma.
Met deze gids kunnen alle algemene en veel zeldzame Nederlandse soorten op naam worden
gebracht. Maar deze gids is niet volledig. Hoe graag ik ook zou willen. Van de ongeveer 320 in
Nederland waargenomen soorten zijn de meeste beschreven. Van de ontbrekende soorten is
eenvoudigweg geen (betrouwbaar) beeldmateriaal beschikbaar. Daarom is het bij determinatie
belangrijk dat alle kenmerken kloppen, te beginnen bij de algemene genus-kenmerken.
Tot slot is een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats. Laat je niet in de luren leggen door de
vaak haarscherpe foto’s, want de meeste zweefvliegen zijn amper één centimeter groot.

André Schulten, 2014

https://old.waarneming.nl/download/fotogids_Syrphidae.pdf

Publicado el abril 11, 2021 03:59 TARDE por optilete optilete

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.