Antón Vázquez

Unido: 13.may.2023 Última actividad: 07.dic.2023 Natusfera

Biólogo e fotógrafo amateur da natureza. As fotos ata 2023 son a miña vella colección que estaba almacenada sen información xeográfica, así que a precisión non é moi alta. Pouco a pouco ireino reflexando nas observacións.
Ó subir tantas fotos xuntas é posible que etiquete mal algunhas, agrupe mal as fotos, haxa algún duplicado, ou se me pasen algúns organismos de fondo. Se mo deixas saber agradézoo moito!

Biologist and amateur nature photographer. My pictures up to 2023 are my old collection, which was stored withot geotags, so their accuracy is not very high. I will be adding this information to the observations.
Uploading so many pictures at once there may be some missindentified, incorrectly grouped, duplicated, or that ignore some organisms in the background. If so, please let me know!

Ver todas