David Paloch

Unido: 24.feb.2012 Última actividad: 30.may.2024 iNaturalist

🇬🇧 I like observing/photographing almost all forms of life (perhaps with the exception of blood drinking insects). However, most of my photographic life I've been taking pictures mainly of plants. Only recently, I started digging birding and fell in love with red kites. My other favorites species are sundews (the most photographed species in my archive) and beeches (there isn't a more beautiful tree than an old richly branched beech). I'm no expert in any field (perhaps with the exception of most woody plants of Central Europe, which I daresay I can identify with ease). I post here both my recent observations and old photos from my archive.

🇨🇿 Rád pozoruji/fotím téměř všechny formy života (snad s výjimkou krev sajícího hmyzu, ten slovy Cimrmana "přímo nemám rád"). Nicméně, většinu svého fotografického života fotím hlavně rostliny. Teprve nedávno mě chytlo pozorování ptáků a přímo jsem se zamiloval do luňáků červených. Mezi mé ostatní oblíbené druhy patří rosnatky (nejčastěji fotografovaný druh v mém archivu) a buky (neznám nádhernější strom než bohatě rozvětvený starý buk). Nejsem odborník v žádné oblasti (snad kromě dřevin Střední Evropy, které si troufám říct poznám celkem snadno). Zveřejňuji zde jak svá nedávná pozorování, tak fotky z mého archivu.

🇪🇸 Me encanta observar/fotografiar casi todas formas de vida (tal vez con la excepción de los insectos que chupan sangre). Sin embargo, la mayor parte de mi vida fotográfica he estado tomando fotografías principalmente de plantas. Hace poco, me empezó a gustar la observación de aves y me enamoré de milanos reales. Mi otras especies favoritas son rocíos de sol (la especie más fotografiada de mi archivo) y hayas (no hay un árbol más guapo que una haya vieja ricamente ramificada). No soy un experto en ningún campo (tal vez con la excepción de la mayoría de las plantas leñosas de Europa Central, que me atrevo a decir puedo identificar con facilidad). Publico aquí tantas mis observaciones recientes como unas fotos más viejas de mi archivo.

Ver todas