Artur Szpalek

Unido: 07.mar.2019 Última actividad: 14.jul.2024 iNaturalist

I am a student of the Warsaw University of Life Sciences, studying "breeding and preservation of wild and companion animals".I just love all life forms, in particular invertebrates (Isopoda) and (Arachnida) their morphology, genetics, systematics, taxonomy and biodiversity. I like to work in the field and in the laboratory (identification with a microscope). I is already working on the first scientific publications. I like to use my artistic abilities in my works. I also create tattoos inspired by nature.

Jestem studentem SGGW studiuje na kierunku "hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich). Uwielbiam wszelkie formy życia w szczególności bezkręgowce (Isopoda) i (Arachnida) ich morfologia,genetyka, systematyka, taksonomia i bioróżnorodność. Lubię pracować w terenie jak i w laboratorium (identyfikację z mikroskopem). Już teraz pracuje nad pierwszymi publikacjami naukowymi. W swoich pracach lubię wykorzystywać swoje zdolności plastyczne. Tworzę też tatuaże inspirując się naturą.

Ver todas