JGrandson

Unido: 31.jul.2022 Última actividad: 13.abr.2024

Estudante de bioloxía intentando coñecer e comprender os restos do naufraxio que é a natureza en Galicia. Agora mesmo estudando mamíferos, peixes continentais, odonatos, fentos e, pouco a pouco, o resto da flora vascular.

Ver todas