RitmeNatura

Unido: 02.dic.2019 Última actividad: 19.abr.2024 Natusfera

www.ritmenatura.cat

RitmeNatura és un projecte de ciència ciutadana per recopilar dades i observacions fenològiques a Catalunya. Recollides pels ciutadans, aquestes dades s’ofereixen per a la seva consulta en temps real amb l'objectiu de fer-les útils per la presa de decisions.

iNaturalist és l'eina utilitzada per RitmeNatura per recollir, validar i donar accés a les observacions fenològiques compartides pels ciutadans. Les observacions recurrents i continuades en el temps sobre un mateix organisme viu, espècie d’animal o planta, o en una mateixa zona, és la millor manera de recollir informació fenològica, ja que així s’aporta més informació sobre el ritme de la natura i com aquest canvia.

Tanmateix, totes les observacions donen informació: també recollim
observacions ocasionals i puntuals que la ciutadania observa en el seu entorn durant el dia a dia. Uneix-te per seguir el ritme de la natura!

Lloc web de RitmeNatura: http://www.ritmenatura.cat

Ver todas