Quercus morisii

Unido: 21.ene.2019 Última actividad: 29.feb.2024 Natusfera

Estudio Biologia Ambiental a la UAB.
Apassionat de les plantes i especialment dels Quercus. En busca de surolins per Catalunya i de sureres de sòl calcari, que sí existeixen. De la Catalunya Central.

Estudio Biología Ambiental en la UAB.
Apasionado de las plantas y especialmente de los Quercus. En busca de mestos por Cataluña y de alcornoques de suelo calizo, que sí existen. De la Cataluña Central.

I study Enviromental Biology at UAB. I love plants and specially Quercus. Looking for cork oak hybrids in Catalonia and cork oaks from limestones, that they actually exist. From Central Catalonia.

Ver todas