Archivos de diario de diciembre 2020

16 de diciembre de 2020

18 de diciembre de 2020

Determinatieliteratuur Mossen

Nederland Algemeen
Mossen- en Korstmossengemeenschappen (van Dort, van Gennip en Schrijvers-Gonlag, 2017)-uitverkocht

Nederland Mossen
De nederlandse mossenflora is uitverkocht en ook oudere uitgaven als de Touw zijn niet meer verkrijgbaar. Het wachten is op een nieuwe flora van Dhr Siebel. Tot die tijd is de oude flora via printing on demand nog beschikbaar.

Beknopte Mosflora van Nederland en België (Siebel en During, 2006)
Basisgids Mossen (van Dort, van Gennip en de Bruyn, 2015)
Fotogids Mossen (van Dort, Buters en Horvers, 2010) errata
De Nederlandse Veenmossen (Bouman, 2002)
De Nederlandse Bladmossen (Touw & Rubers, 1989)
De Nederlandse Levermossen en Hauwmossen (Gradstein & van Melick, 1996)
https://www.knnv.nl/mossen

Links met een * bevatten ook beschrijvingen van soorten.

Verenigingen
NL https://www.blwg.nl/
GB https://www.britishlichensociety.org.uk/
EU https://blam-bl.de/

Fotosites korstmossen
NL https://www.verspreidingsatlas.nl/4668
BE http://www.lichenology.info/
GB * http://fungi.myspecies.info/
GB http://www.lichens.lastdragon.org/
GB http://www.uklichens.co.uk/speciesgallery.html
GB http://www.dorsetnature.co.uk/lichen/dn-AZ-lichen.html
IE http://www.lichens.ie/
DE https://www.thm.de/lse/ulrich-kirschbaum/flechtenbilder
FR * http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_Liste.htm
FR * http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=lichens&lang=en
IT * http://italic.units.it/?procedure=checklist
Alpen * http://dryades.units.it/lichalp/?procedure=checklist
NO http://www.nhm2.uio.no/botanisk/lav/Photo_Gallery/PG_index.html
SE http://www.stridvall.se/la/galleries.php#lichens
US * https://lichenportal.org/cnalh/imagelib/index.php?target=genus
US https://www.waysofenlichenment.net/
US http://www.sharnoffphotos.com/lichen_info/index.html
Tropical https://www.tropicallichens.net/default.aspx

Fotosites mossen
NL https://sites.google.com/site/bryolim/bryoresources/boeken-nl
NL https://www.flickr.com/photos/bryopix_flickr/collections/
GB * https://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/Activities/BBSFGspac.htm
DE http://www.bildatlas-moose.de/index.htm
http://www.bildatlas-moose.de/index.htm
US * http://www.mobot.org/plantscience/bfna/F27/
RU http://arctoa.ru/ru/photo/photo.php
CH https://www.swissbryophytes.ch

Publicado el diciembre 18, 2020 02:21 TARDE por optilete optilete | 4 comentarios | Deja un comentario

Helemaalgroen: Het ligt voor het grijpen - zwerfvuilverzamelaar

Hoe heerlijk is het om een mooie wandeling te maken. Helaas kom je vaker dan je wilt ook zwerfvuil tegen. Plastic bekertjes, flessen, blikjes...

Weet je dat een plastic fles of zakje na 5-10 jaar niet zomaar verdwijnt maar dan nog slechts langzaam aan het afbrokkelen is? En een plastic sixpack houder zelfs na 100 jaar...? Het plastic valt bij dat afbrokkelen in kleine stukjes uit elkaar en komt via de dieren die het opeten in hun maag terecht en daardoor ook in ons eten.

Ga je een wandeling maken, neem daarom eens een (plastic) zak mee... een grijper of (tuin)handschoen. En natuurlijk onze app! https://www.helemaalgroen.nl/

We motiveren elkaar met de app
De app van https://www.helemaalgroen.nl/ maakt op een kaart direct zichtbaar waar jij zwerfvuil hebt geraapt. En dat motiveert ook anderen die actief zijn in dat gebied.

Alleen kun je niet veel, maar samen lukt dat wel: Je omgeving, buurt of dorp HelemaalGroen kleuren en houden. De app van https://www.helemaalgroen.nl/ maakt alle acties zichtbaar, van iedereen die zich inzet voor een schone omgeving, met een mooi gezamenlijk resultaat!

Laten we het samen doen!
Laten we samen het verschil gaan maken. We begonnen met zeven deelnemers in een klein dorp in de Achterhoek. Dat aantal groeide al snel verder in onze gemeente en inmiddels ver daarbuiten!

https://www.helemaalgroen.nl/

Publicado el diciembre 18, 2020 02:52 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Programma 11de Noord-Hollandse Natuurdag

Lezingen terugkijken

 1. Nico Jonker - Blijf buiten tellen! Het belang van natuurgegevens voor de biodiversiteit
 2. Lars Buckx - Ringstation Vinkenbaan Van Lennep; 60 jaar ringonderzoek
 3. Vleermuismigratie over kust en zee door Sander Lagerveld
 4. Stadsflora van de Lage Landen door Ton Denters
 5. Presentatie themanummer Smient Tussen Duin & Dijk
 6. De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar broeihopen door Geert Timmermans
 7. Trekvissen in het Noordzeekanaal door Marco van Wieringen
 8. Resultaten insectencamera’s door Marten Schoonman
 9. Muggen en grutto's op plas-drassen door Dick Melman
 10. Hoe komen smienten de winter door? Door Piet Zomerdijk
 11. Effect klimaatverandering op waddenvogels door Jeroen Reneerkens
 12. 50 jaar Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland door Hans Stapersma
 13. Nachtvlinders van het Noordhollands Duinreservaat door Luc Knijnsberg
 14. 1. Blijf buiten tellen! Het belang van natuurgegevens voor de biodiversiteit door Nico Jonker
  2. Ringstation Vinkenbaan Van Lennep; 60 jaar ringonderzoek door Lars Buckx
  3. Vleermuismigratie over kust en zee door Sander Lagerveld
  4. Stadsflora van de Lage Landen: steenrijke plantengroei in Noord-Hollandse steden door Ton Denters
  5.Hoe komen smienten de winter door? Door Piet Zomerdijk
  5. Presentatie themanummer smient van Tussen Duin & Dijk door Piet Zomerdijk
  6. De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar broeihopen door Geert Timmermans
  7. Het Noordzeekanaal, route voor trekvis door Marco van Wieringen
  8. Resultaten insectencamera’s door Marten Schoonman
  Plas-drassen en weidevogels door Dick Melman
  Beïnvloedt klimaatverandering onze wadvogels? Door Jeroen Reneerkens
  50 jaar Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland door Hans Stapersma
  Nachtvlinders van het Noordhollands Duinreservaat. Bijzondere soorten en de onderzoeksmethode door Luc Knijnsberg
  Deze dag werd georganiseerd door Landschap Noord-Holland in samenwerking met de P.O.F.F. (Provinciale Organisaties Flora en Fauna). De dag werd financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en de Nationale Postcode Loterij. Als u nu een abonnement neemt op Tussen Duin & Dijk ontvangt u ook het dikke themanummer over de smient in de bus.
  Cover magazine 4. 2020 LNH

  Maak gratis kennis met ons magazine

  Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.
Publicado el diciembre 18, 2020 03:53 TARDE por optilete optilete | 3 comentarios | Deja un comentario

21 de diciembre de 2020

Slibmos - Physcomitrella patens (Hedw.) Schimp.

Slibmos - Physcomitrella patens (Hedw.) Schimp.

Physcomitrella patens is een kensoort van de Slijkgroen-associatie, een pioniergemeenschap die in de nazomer verschijnt op droogvallende slikkige oevers in de uiterwaarden van de grote rivieren.

In de uiterwaarden zullen zeker nog vele vondsten volgen omdat de soort profiteert van de vele natuurontwikkelingsprojecten. Interessanter is de vraag in welke andere delen van het land Slibmos eveneens 's zomers pioniert op droogvallende kleiïge of lemige bodem. De gezaagde, grootcellige blaadjes met niet-uitredende nerf en het doorgaans aanwezige zittende kapseltje met het smalle huikje maken deze soort onmiskenbaar.

https://www.verspreidingsatlas.nl/2869
https://waarneming.nl/species/17506/photos/?
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=602863
https://www.standaard.be/cnt/o91litna

Publicado el diciembre 21, 2020 12:58 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

Gewoon knopmos - Phascum cuspidatum Hedw.

Gewoon knopmos - Phascum cuspidatum Hedw.

Phascum cuspidatum is een winterpionier op vochtige tot droge, open, kalk- of in ieder geval basenrijke lichte klei, zavel, leem en kleiïg zand. Het staat onder meer in akkers, op opgespoten grond, op dijken, langs wegranden en in zandig stroomdalgrasland. Op de zware, kalkloze komklei in het rivierengebied komt het nauwelijks voor. Het afzoeken van relatief kalkrijke plekken op het Pleistoceen zal af en toe ook succes opleveren. Doorgaans is Phascum gemakkelijk herkenbaar aan het vrij grote formaat, het zittende, door holle perichaetiumbladen omhulde kapsel en de bladen met uittredende nerven.

https://www.verspreidingsatlas.nl/2861
https://waarneming.nl/species/17655/photos/?

Publicado el diciembre 21, 2020 01:05 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

23 de diciembre de 2020

The Scandinavian Syntrichia ruralis complex (Musci, Pottiaceae): a chaos of diversification

This study focusses on the molecular and morphological variation among Scandinavian species within the Syntrichia ruralis complex (S. calcicola, S. norvegica, S. ruraliformis, S. ruralis) of the moss family Pottiaceae, plus the similar-looking S. princeps. Molecular variation was explored based on the internal transcribed spacer 1 (ITS1), and the plastid atpB-rbcL spacer and rpl16 G2 intron. The relationships of the S. ruralis complex taxa were evaluated by including twelve additional, morphologically defined Syntrichia species in the ingroup, including S. subpapillosissima that was here shown to occur in Scandinavia. The molecular evidence favours a wide circumscription of the S. ruralis complex, including the species around S. caninervis and some other ones but excluding S. princeps, and that these species are closely related. ITS1 paralogues were revealed in almost one-third of the samples, and for those cloned between 2 and 8 variants were found, including specimens with paralogues belonging to two (2 cases) or three (1) different species. Together with several cases of discrepancy between ITS1 and plastid relationships, this could suggest an exchange of genetic material between species and may explain the extensive and partly overlapping morphological variation among some of them. Syntrichia subpapillosissima and S. ruralis var. epilosa may represent special phenotypes within S. ruraliformis or S. ruralis, but studies of more material of these are required to decide their correct status.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-019-01596-0

https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00606-019-01596-0/MediaObjects/606_2019_1596_Fig1_HTML.png?as=webp

Publicado el diciembre 23, 2020 08:32 MAÑANA por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

26 de diciembre de 2020

4e VLEN avond 2020

De vierde en laatste VLEN-avond was gisteravond en is opgenomen om terug te kijken via onze site: https://vleermuis.net/meer-weten/nieuws-archief/761-vlen-avond-en-2020-4-staat-online René Janssen & Carlo Wijnen VLEN-avond[en] 2020 VLEN-avond[en] 2020
4.0 vanaf 2.18 min Edwin Houwertjes Edwin Houwertjes presenteert in een kort filmpje zijn, samen met Cor Berrevoets ontwikkelde ‘open source’ zelfbouw vleermuisdetector/recorder ontwikkeld op basis van een Teensy 3.6 developmentboard die ook spectrogrammen weergeeft van de geluiden die je ontvangt. Deze geluiden worden hoorbaar gemaakt in Heterodyne, Auto Heterodyne, Time expansion. Met het toestel kan je op een hoge samplerate opnemen en kun je hem gebruiken als logger, dus automatisch opnemen (in WAV-file) als er een ultrasoon geluid wordt gedetecteerd.
4.1 vanaf 11.44 min Johann Prescher & Dirk O

Grootoorvleermuizen leggen grote afstand af door coulissenlandschap om in moeras te foerageren.'
Tijdens onderzoek naar effectiviteit hopovers als verbinding in coulissenlandschap voor Gewone Grootoorvleermuis werd ontdekt dat deze vleermuizen lange afstanden aflegden om te foerageren in moerasgebied. Tot voor kort werd aangenomen dat Gewone Grootoorvleermuizen niet zulke grote afstanden afleggen.

4.2 vanaf 52.18 min Marc van der Sijpe

Marc van der Sijpe en Claire Hermans : 'Introductie in auto-recording en auto-identificatie en Explaination how works Tadarida and the BTO classifier of Tadarida'
Deze presentatie wordt in het Nederlands en Engels gegeven. Als eerste geeft Marc Van De Sijpe een introductie over auto- recording en auto-identificatie, waaronder Tadarida, een Open Sourceclassificatie in de programmeer- en statistiektaal R. Daarna neemt Claire ons in het Engels mee hoe Tadarida werkt, waarna ook de BTO classifier wordt gedemonstreerd, Tadarida-L (Toolbox Animal Detection on Acoustic Recordings) is HulpSoftware, Open Source een Toolbox, altruistisch geschreven door Yves Bas waarbij je zelf je eigen classifier software kunt schrijven. Het werkt adhv herkenning van signalen. Used for birds, bush crickets and bats.
Tadarida-D=Detection
Tadarida-C=Classification
Tadarida-L=Labeling
https://github.com/YvesBas
In other programs you can get one ID for a wav file but now it can give more IDs onthe sound events. You get a probabilty rating for the Identification. For the final output it will summarrie it. Currently the NIOZ database is not strong enough but NIOZ wants to have identification and position of the bats.
Stewart Newson uit Norfolk heeft een Classifier geschreven voor Belgium and UK.
STewart heeft voor de UK een classifier gebouwd om de UK soorten te determineren. Classifier UK is een kleinbeetje uitbreidt met BENELUX soorten en de classifier leert van zijn fouten. https://photos.app.goo.gl/iCaBSZHkzw9cNW9K9 AutoID.Bats.OpenSource.Tadarida

4.3 vanaf 1h41min18sec Claire Hermans project: 'Light on landscape' waarbij ze vertelt over de werking van Microphone-arrays om vliegpaden van vleermuizen te reconstrueren.
 1. https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/44807-45-diy-zelfbouw-teensybat-vlen-bat-detector-recorder-vleermuis-open-source
 2. https://photos.app.goo.gl/AHH5UdgSk6hMxQpj7
 3. https://openresearchsoftware.metajnl.com/articles/10.5334/jors.154/
 4. https://www.youtube.com/watch?v=z5C3wLsyGdE&t=50m
 5. https://vleermuis.net/meer-weten/nieuws-archief/761-vlen-avond-en-2020-4-staat-online
 6. Studenten aan de UK Universiteit hebben Auto Rec hardware AudioMoth ontwikkeld (Open Acoustic Devices) een klein toestelletje dat flink aan populariteit aan het winnen is. https://www.openacousticdevices.info/audiomoth
 7. Sonochiro (Biotope) is ontwikkeld door Yves Bas maar is Tadarida-L gegaan. Aanbevolen door Petterson. Herkent 63%
 8. BatIdent is het Duitse programma van EcoCops dat bij BatCorder hoort en dat erg goed scoort op herkenning (81%).
 9. Kaleidoscoop op 71%
 10. BatExplorer is het programma van de BatLogger en herkent 53%.
 11. Bestimmung von Fledermausrufaufnahmen und Kriterien für die Wertung von akustischen Artnachweisen - Teil 1 https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:34,AARTxNR:lfu_nat_003
 12. https://photos.app.goo.gl/iCaBSZHkzw9cNW9K9 AutoID.Bats.OpenSource.Tadarida

Teensy bat detector informatie mbt bouwen:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NRtWXN9gGVnbPbqapPHgUCFOQDGjEV1q

 1. Building Teensy bat detector
 2. Handleiding voor de software
 3. Manual Teensy Bat detector
 4. Microphone enhancements
 5. Teensy final.zip
 6. Teensybat schematic
 7. Ultrasonic test sound
 8. Updateing software.pdf

.

Github link naar de laatste software.

https://github.com/CorBer/teensy_batdetector

Forum link voor discussie.Teensy audio board to higher rates

https://forum.pjrc.com/threads/38988-Bat-detector
https://forum.pjrc.com/threads/38988-Bat-detector/page25
PJRC is the fabrikant van de moederboard

Publicado el diciembre 26, 2020 02:33 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

27 de diciembre de 2020

Waarnemingsvelden: substrate

Er zijn verschillende waarnemingsvelden voor substrate voornamelijk voor fungi, niet voor mossen.
Welke waarnemingvelden worden gebruikt en hoe en waarom?

Publicado el diciembre 27, 2020 01:40 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

28 de diciembre de 2020

Foto overzicht Acrocarps-pottiales

Foto overzicht Acrocarps-pottiales

http://www.birdlist.co.uk/Acrocarps-pottiales.shtml

Publicado el diciembre 28, 2020 08:11 TARDE por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario